Vzdělání

 • Magisterské studium jednooborové psychologie na filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně zakončené státní závěrečnou zkouškou – profilace klinická psychologie
 • Pětiletý Komplexní psychoterapeutický výcvik - Český institut pro výcvik v Gestalt psychoterapii Dialog
 • Certifikovaný kvalifikační kurz Psycholog ve zdravotnicví (FFUK)
 • Certifikovaný kurz Neuropsychologie (Institut klinické psychologie)
 • Mindfulness-based Stress Reduction - MBSR (Mgr. Jaroslav Chýle)
 • Mindfulness Training (Centrum Lávka)
 • Mindfulness v kontextu terapie zaměřené na tělo (Psychosomatická klinika)
 • Mindfulness Follow-up (Centrum Lávka)
 • Důvěra ve změnu - práce s traumatem v kontextu biosyntézy (Institut biosyntézy)
 • Feuersteinovo instrumentální obohacování – základní I (akreditace MŠMT)
 • Feuersteinovo instrumentální obohacování I (akreditace MŠMT)
 • Problematika sexuálního zneužívání v dětství a specifické přístupy v práci s jeho oběťmi v dospělosti (Centrum Élektra)
 • Integrovaný psychoterapeutický program pro schizofrenní pacienty (Psychoterapeutická klinika ESET)
 • Výcvikový kurz telefonické krizové intervence (Déčko Liberec)
 • Práce s tělem v psychoterapii – neverbální techniky (Dr. Jitky Vodňanská a Mgr. Yvonna Lucká)

... a další kurzy a workshopy zaměřené na prohlubování dovedností v krizové intervenci a psychoterapeutické práci

 • svou práci pravidelně superviduji (PhDr. Jaromír Chrášťanský) a dále se profesně vzdělávám

 

 Odborná praxe

 • Od roku 2006 lektoruji kurzy telefonické krizové intervence, kompletní krizové intervence a chatového poradenství pro SVSKI Praha a Déčko Liberec.
 • Spolupracuji s poradnou Aqua Vitae, kde pomáháme ženám v obtížných životních situacích spojených zejména s nečekaným těhotenstvím. Specializuji se také na terapii postabortivního syndromu a dalších traumat.
 • 12 let jsem pracovala v oblasti krizové intervence jako psycholožka, konzultantka e-mailového a chatového poradenství v krizi a později též jako interní supervizorka na Lince důvěry při KC Riaps (Pražská linka důvěry) a na lince Ztracené dítě.
 • Jako psycholožka ve zdravotnictví (pod odborným vedením klinického psychologa) jsem se věnovala diagnostice, psychoterapii, krizové intervenci, osobnímu i rodinnému poradenství v Centru Paraple - pracovala jsem s osobami po spinálním poranění ("vozíčkáři").
 • Mnoho klinických zkušeností s psychicky nemocnými jsem získala v Psychiatrické léčebně Petrohrad, kde jsem pracovala jako psycholožka (pod odborným vedením klinického psychologa). Náplní mé práce byla zejména diagnostika, psychoterapie individuální i skupinová, skupinové terapeutické programy pro pacienty (relaxace, psychodrama, kognitivní trénink) a poradenství pro blízké pacientů.
 • Diplomovou práci o problematice chronické bolesti jsem vypracovala během 10ti měsíční stáže v Centru pro léčbu a výzkum bolestivých stavů ve fakultní nemocnici Motol v Praze, kde jsem se věnovala diagnostice a terapii hospitalizovaných pacientů se závažnými bolestivými stavy.
 • Pro seniory - klienty lůžkového oddělení OÚSS Praha 2 jsem připravovala a vedla aktivační, terapeutické a volnočasové skupinové aktivity.